Επικοινωνία

Για την διευκόλυνσή σας, δημιουργήσαμε μια κεντρική διεύθυνση επικοινωνίας.

Απευθύνοντας εδώ τα ερωτήματα και τις απορίες σας, είτε σας απαντάμε κατ'
ευθείαν είτε προωθούμε το μήνυμά σας στον αρμόδιο εταίρο ώστε να λάβετε
εμπεριστατωμένη απάντηση.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε με κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να μάθει
περισσότερα.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr