Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικό Κεφάλαιο.


Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και κατ' επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι κάτι νέο. Για την ακρίβεια είναι τόσο παλιό όσο οι ανθρώπινες κοινωνίες κι η ανάγκη να παραχθούν και να διανεμηθούν δίκαια αγαθά κι υπηρεσίες. Στον σύγχρονο κόσμο οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη Κοινωνική Οικονομία έχουν πάρει πολλές και διαφορετικές μορφές ανάλογα με τους τόπους, τις κοινωνίες από τις οποίες προκύπτουν και τις οποίες εξυπηρετούν καθώς και τα ήθη των καιρών. Η δυσκολία που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των «αμύητων» σημερινών ανθρώπων στη κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας οφείλεται στο τρόπο σκέψης της σημερινής κοινωνίας, η οποία ταυτίζει υποχρεωτικά την επιχειρηματικότητα με το κέρδος. Αν πεις σήμερα ότι ασχολείσαι με κάποια επιχείρηση η οποία δεν έχει σαν σκοπό το οικονομικό κέρδος θα θεωρηθείς τουλάχιστον γραφικός αν όχι ηλίθιος.

Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, εκτός από την συμβουλευτική σε επιχειρηματικά θέματα, θα χρειαστούν και ειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, όπως αξιοποίηση τοπικών δυνατοτήτων, δικτύωση με τοπικούς φορείς, νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Για την ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων θα γίνουν ενημερωτικά workshop, στα οποία θα μετέχουν και άτομα που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Μετά την έναρξη των νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, οι σύμβουλοι θα υποστηρίζουν τις νέες επιχειρήσεις, με καθορισμένες μηνιαίες επισκέψεις. Στις επισκέψεις ο σύμβουλος θα κάνει αξιολόγηση της πορείας της κοινωνικής επιχείρησης και αν χρειαστεί θα προτείνει παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανατρέχουν στην ενότητα αυτή προκειμένου να αντλούν όλες τις ανάγκες πληροφορίες για τα workshops που τους αφορούν.

 

koinonikh

Κοινωνική Οικονομία, μια πρόκληση ενότητας


Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει και μεταβάλλεται, σε ένα κόσμο που οι δομές τις κοινωνίας και οι οικονομικές συνθήκες είναι ασταθείς και οι παλαιές κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές μορφές, μέσα στον Κυκεώνα των αγορών, δίνουν την θέση τους σε νέες, οι οποίες με την σειρά τους έχουν ημερομηνία λήξης

ένα μόνο πράγμα έχει αποδειχθεί σταθερό όπλο κατά της διαρκούς αστάθειας και αυτό είναι η συνεργασία μεταξύ των πολιτών, μια συνεργασία που ονομάστηκε συνεταιρισμός και πιο σύγχρονα κοινωνικός συνεταιρισμός.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr