Διακρατικός εταίρος

P&W praxis und wissenschaft projekt gesellschaft mbh(PW-projekt)

Η διακρατική δράση έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε
άτομα, που θα ασχοληθούν με την επιλογή και σε συμβούλους προώθησης στην
απασχόληση των επωφελουμένων. Ο διακρατικός εταίρος έχει μακρόχρονη εμπειρία
στον προσδιορισμό και την αποτύπωση προσόντων, που έχουν προέλθει μέσω
άτυπης εκπαίδευσης (εργασίας, εμπειριών από άθληση, κοινωνικής συμμετοχής,
οικογενειακών ασχολιών κλπ.). Τα προσόντα αυτά αν και συνήθως δεν τα
αξιολογούν ούτε και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παίξουν πολύ
σημαντικό ρόλο Οι εμπλεκόμενοι έλληνες εταίροι χρειάζονται την τεχνογνωσία
για να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τελικής επιλογής των επωφελουμένων με βάση
τα προσόντα τους και συμβουλευτικής που θα προσφέρουν στους ανέργους, κατά
την προετοιμασία για την απασχόληση.

Η διακρατική δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • · Επιλογή στελεχών - συμβούλων προώθησης στην απασχόληση (Όμιλος

UNESCO Πειραιώς και Νήσων, ΑΙΝΤΕΚ, Δήμος Περάματος, Δήμος
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, Κοινωφελής
Δημοτική επιχείρηση Πόρου). Τα 8 στελέχη που θα εκπαιδευτούν θα εργαστούν
στη συνέχεια σε δράσεις τελικής επιλογής των καταρτιζομένων και
συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση.

Κατάρτιση συμβούλων (P&W praxis und wissenschaft projekt gesellschaft mbh
(PW-projekt)). Η κατάρτιση περιλαμβάνει 3μερο εντατικό σεμινάριο που θα
πραγματοποιηθεί στη Γερμανία.

· Παρακολούθηση και αξιολόγηση έργου συμβούλων (PW-projekt). Για την
αξιολόγηση του έργου των συμβούλων, ο Γερμανός εκπαιδευτής θα έρθει στην
Ελλάδα. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι να διατυπωθούν τυχόν απορίες, να
επιλυθούν πρακτικές δυσκολίες κατά την συμβουλευτική και να διορθωθούν
προβλήματα και δυσλειτουργίες.

· Εργαλείο προσδιορισμού και αποτύπωσης άτυπων και μη τυπικών
προσόντων επωφελουμένων. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει φόρμα προς συμπλήρωση
και οδηγό μεθοδολογίας για την προώθηση στην απασχόληση και τη στήριξη
ωφελούμενων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη διακρατική δράση είναι:

· Κατάρτιση στελεχών του συντονιστή φορέα και των συμμετεχόντων
Δήμων, οι οποίοι θα μετέχουν στην επιλογή των ωφελουμένων καθώς και
συμβούλων απασχόλησης πάνω στον προσδιορισμό και αποτύπωση των άτυπων και μη
τυπικών επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων που έχουν προεπιλεγεί (180
άτομα).

· Παρακολούθηση (monitoring) του έργου των συμβούλων απασχόλησης με
στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και τη συμβουλευτική

· Αξιολόγηση του έργου των συμβούλων απασχόλησης με στόχο την
αποσαφήνιση τυχόν αποριών, την επίλυση πρακτικών δυσκολιών, τη διόρθωση
προβλημάτων και δυσλειτουργιών

· Πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων της διακρατικής δράσης με
την ανάπτυξη από το διακρατικό εταίρο ενός εργαλείου που περιλαμβάνει οδηγό
μεθοδολογίας προσδιορισμού και αποτύπωσης άτυπων επαγγελματικών προσόντων
των ανέργων, που θα χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη της ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ και από
τους συμβούλους προώθησης στην απασχόληση.

· Η αποτύπωση αυτή θα βοηθήσει στη σωστότερη επιλογή των ωφελουμένων
και καλύτερη αποτίμηση της απασχολησιμότητάς τους

· Θα βοηθήσει επίσης στον καλύτερο σχεδιασμό και προσαρμογή των
δράσεων της κατάρτισης με βάση τα επαγγελματικά προσόντα των συγκεκριμένων
επωφελουμένων

· Η αποτύπωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί κατά τη συμβουλευτική και την
προώθηση στην απασχόληση για την επεξεργασία σχεδίων δράσης (ρόλος στον
κοινωνικό συνεταιρισμό κλπ.)

· Για τα άτομα, που θα προεπιλεγούν αλλά δεν θα ενταχθούν τελικά
στους ωφελούμενους θα είναι ένα σαφές βοήθημα στην εξεύρεση εργασίας γιατί
θα συνειδητοποιήσουν επαγγελματικά προσόντα που δεν αξιολογούσαν μέχρι τώρα,
θα αυξηθεί η αυτοεκτίμησή τους και θα βελτιωθεί η εικόνα τους προς πιθανούς
εργοδότες.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr