Σε ποιους απευθυνόμαστε

Η ομάδα στόχου βάσει του προγράμματος που έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής είναι 70 άνεργοι, οι περισσότεροι πρώην εργάτες ή επαγγελματίες. Συγκεκριμένα οι ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι:

  • Άνεργοι/ες πρώην εργάτες/εργάτριες ή/και πρώην επαγγελματίες με δεξιότητες στα χέρια
  • Άνεργοι/ες με γνώσεις μαγειρικής ή και διαχείρισης καταστήματος εστίασης/κυλικείου
  • Άνεργοι/ες πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ ή Παν/μίου παιδαγωγικής ή παραϊατρικής κατεύθυνσης
  • Άνεργοι/ες απόφοιτοι Λυκείου με γνώσεις σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών
  • Άνεργοι/ες απόφοιτοι Λυκείου με καλή γνώση ξένης γλώσσας

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr