Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης / Κοινωνική οικονομία

http://www.endiaferomai.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=126

Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης / Κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

http://www.endiaferomai.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=127

Μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε μια πληρέστατη και κατατοπιστική σελίδα

http://www.startupgreece.gov.gr

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.

http://www.keko.gr

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης / Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

http://www.diktio-kapa.dos.gr/

Μια αξιόλογη ιδιωτική πρωτοβουλία

http://koinsep.org/

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή και στην επιτροπή των περιφερειών. Πίνακας αποτελεσμάτων σχετικά με την υλοποίηση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0057:EL:HTML

Ξενόγλωσσοι Ιστότοποι

http://www.socialeconomylisburn.org

http://2012.coop/en

http://www.ripesseu.net/presentation.html